WW-uitkering 2016

Wijzigingen WW-uitkering vanaf 1 januari 2016

De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is inmiddels ruim een jaar oud. De wijzigingen die deze wet met zich bracht, zijn in meerdere tranches ingevoerd. Vanaf 1 januari 2016 is er vooral een groot aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). In dit artikel lichten wij deze wijzigingen toe.

Duur WW-uitkering

Tot 1 januari 2016 was de maximale duur van een WW-uitkering 38 maanden. Met ingang van 1 januari 2016 is deze maximale duur teruggebracht tot 24 maanden. Voor veel werknemers kan deze wijziging dan ook verstrekkende gevolgen hebben.

Opbouw WW-uitkering

Onder het oude recht gold de regel al dat de duur van de WW-uitkering afhankelijk was van de lengte van het arbeidsverleden. De hoofdregel was dat er per gewerkt dienstjaar 1 maand WW werd opgebouwd, met een minimum van 3 en een maximum van 38 maanden.

Vanaf 1 januari 2016 wijzigt de opbouw van de WW-uitkering. Vanaf dat moment geldt:

  1. De eerste 10 werkjaren, wordt er 1 maand WW-uitkering per gewerkt jaar opgebouwd;
  2. De jaren daaropvolgend wordt er 0,5 maand WW-uitkering per gewerkt jaar opgebouwd.

Een werknemer die na 15 jaar heeft gewerkt, heeft aldus recht op 12,5 maand WW-uitkering. Hierbij geldt dat de WW-rechten die opgebouwd zijn voor 1 januari 2016, gerespecteerd blijven.

Overgangsrecht

De wetgever heeft ervoor gekozen om overgangsrecht toe te passen. Dit betekent dat voornoemde wijzigingen van de WW-opbouw niet van de één op de andere dag zullen plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2016 geldt dat de WW-uitkering ieder kwartaal met 1 maand wordt ingekort, totdat de maximale termijn is teruggebracht naar 24 maanden. Dat brengt mee dat vanaf 2019 de maximale WW-uitkering 24 maanden is. De situatie is als volgt:

  1. Een werknemer die op 31 december 2015 ontslagen wordt (en recht heeft op de maximale WW-uitkering), ontvangt 38 maanden een WW-uitkering;
  2. Een werknemer die op 1 januari 2016 ontslagen wordt, ontvangt maximaal 37 maanden een WW-uitkering;
  3. Een werknemer die op 1 februari 2016 wordt ontslagen, ontvangt maximaal 36 maanden een WW-uitkering;
  4. Enzovoorts.


Vragen?

Heeft u vragen over de opbouw en/of duur van uw WW-uitkering, neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op. Onze advocaten arbeidsrecht staan u dan graag te woord. U kunt ons bereiken op 023 554 16 80 / info@siekmanstassen.nl. Ook bent u van harte welkom op ons kantoor in Hoofddorp aan de Raadhuislaan 2.