Vaststellingsovereenkomst

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?
Neem dan direct contact met ons op! Onze advocaat is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kan u binnen 24 uur voorzien van adequaat advies. Dat u uw vaststellingsovereenkomst laat beoordelen door een arbeidsrecht advocaat, is van groot belang. U wenst immers een reële vergoeding van uw werkgever te ontvangen en daarnaast wellicht in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst
Eén van de wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, is een gezamenlijk besluit van de werkgever en werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De gemaakte afspraken worden doorgaans vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst.

Het beëindigen van een dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst verdient voor veel werkgevers de voorkeur boven een beëindiging via de rechter of het UVW. De reden hiervan is dat een vaststellingsovereenkomst vooraf duidelijkheid geeft over de gevolgen van de beëindiging en dat het minder juridische kosten meebrengt dan een beëindiging via de rechter of het UWV.

Voordelen werknemer
Het voordeel voor de werknemer is dat hij vooraf exact weet wat hem te wachten staat en dat hij (doorgaans) geen juridische kosten hoeft te maken om zich te verweren tegen het ontslag. Daarnaast kan een werknemer in aanmerking komen voor een WW-uitkering als hij zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigt. De vaststellingsovereenkomst dient daarvoor wel aan een aantal vereisten te voldoen. 

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren!
Het is van groot belang dat u uw vaststellingsovereenkomst laat controleren door een advocaat. Hij kan niet alleen beoordelen of de aan u aangeboden ontslagvergoeding redelijk is, maar kan ook bezien of u op basis van de vaststellingsovereenkomst in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Daarnaast beoordeelt de advocaat of alle termijnen in acht zijn genomen. Zo is het belangrijk dat de werkgever de (fictieve) opzegtermijn in acht neemt, alvorens uw dienstverband komt te eindigen. U hebt namelijk pas recht op een WW-uitkering nadat deze (fictieve) opzegtermijn is verstreken. De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) heeft ook invloed op de vaststellingsovereenkomst. Zo zijn werkgevers onder bepaalde voorwaarden altijd een ontslagvergoeding aan de werknemers verschuldigd waarvan het dienstverband eindigt (de zogenaamde transitievergoeding). Het is dan ook een must om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen indien u een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen.

Geen kosten
Veelal zijn er voor een werknemer geen kosten verbonden aan het juridische advies omtrent een vaststellingsovereenkomst. Het is namelijk gebruikelijk dat de werkgever een budget voor de werknemers ter beschikking stelt om juridisch advies in te winnen omtrent de overeenkomst. Binnen dit budget kunnen advocaten de overeenkomst doorgaans goed beoordelen.

Contact
Mocht u een vaststellingsovereenkomst aangeboden hebben gekregen, neem dan direct contact op met mr. R. van Viersen. Hij kan u doorgaans kosteloos voorzien van praktisch en deugdelijk advies. Binnen 2 dagen wordt u onder andere op de hoogte gebracht of u op basis van de vaststellingsovereenkomst in aanmerking komt voor een WW-uitkering, of de ontslagvergoeding op de juiste wijze is berekend en/of alle termijnen in acht zijn genomen.