Vaderschap & Ouderlijk Gezag

In mei 2016 is door D66 aandacht gevraagd voor de ongelijkheid tussen gehuwde en geregistreerde partners versus ongehuwde, niet geregistreerde partners met betrekking tot het verkrijgen van ouderlijk gezag voor de vader. D66 wil daarin verandering brengen, maar waar zit de ongelijkheid in deze?

Huwelijk, geregistreerd partnerschap of geen van beiden?

Wanneer een kind tijdens een huwelijk wordt geboren hebben beide ouders automatisch het ouderlijk gezag over hem of haar. Voor ongehuwde ouders, zijnde geen geregistreerde partners, gelden echter andere regels. De moeder heeft in beginsel bij de geboorte altijd ouderlijk gezag over haar kind: gehuwd, ongehuwd, geregistreerd partnerschap of niet. Bij de vader ligt dit beduidend anders.

Indien ouders niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en vader eveneens ouderlijk gezag wil over zijn kind, dan zal de moeder in beginsel eerst 1. toestemming voor erkenning dienen te geven en daarna 2. Kunnen ouders samen bij de rechtbank een aantekening laten maken dat ook vader met het ouderlijk gezag wordt belast.

Wel erkennen, geen gezag

In de praktijk is gebleken dat veel vaders hun (ongeboren) kind nog wel erkennen maar vaak het ouderlijk gezag niet aanvragen omdat zij niet weten hoe dat kan of het simpelweg nalaten omdat zij op dat moment daarvan de noodzaak niet zien. Als ouders een relatie hebben dan valt het vaak niet op hoe handig het is om samen het ouderlijk gezag te hebben aangezien partijen dan meestal in overleg de beslissingen nemen. Echter als partijen uit elkaar gaan, dan komen vaak de problemen.

De moeder mag als zij als enige met het ouderlijk gezag is belast alle beslissingen nemen voor het kind en heeft daarvoor geen toestemming nodig van de vader. Dit zorgt ervoor dat vaders nogal eens het nakijken hebben… maar voor dit probleem is een oplossing!

De wetgever heeft voorzien in voorgaande problematiek. Als de moeder weigert om mee te werken met het verkrijgen van gezamenlijk gezag dan is het mogelijk om vervangende toestemming aan de rechtbank te vragen om alsnog als vader met het ouderlijk gezag te worden belast. Dit gebeurt door middel van een gerechtelijke procedure en wordt verzocht door een advocaat.

Gezag regelen: doen!

Het is zeer aan te raden om als (ongehuwde/ niet geregistreerde) vader het ouderlijk gezag te regelen naast de (meestal) eerdere erkenning. Het voorkomt in de toekomst problemen en daarbij is het een relatief kleine moeite om het ouderlijk gezag te regelen als u ook de erkenning regelt bij het gemeentehuis. Het gezamenlijk gezag kunt u aanvragen bij de rechtbank. Dit kan online op www.rechtspraak.nl of u kunt samen met de moeder van uw kind naar de rechtbank gaan en daar persoonlijk de aanvraagformulieren inleveren met benodigde bijlagen.

Het wetvoorstel van D66 waarbij met de erkenning ook het ouderlijk gezag in één keer wordt geregeld past beter bij de huidige tijd. Hopelijk zal het wetsvoorstel snel worden  aangenomen, maar tot die tijd het dringende advies aan alle ongehuwde c.q. niet geregistreerde partners/vaders: regel het ouderlijk gezag, het bespaart ellende voor de toekomst.

Contact

Heeft u nog vragen over het ouderlijk gezag of heeft u momenteel geen ouderlijk gezag en wilt u dit alsnog?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met mw. mr. S. Verhagen:

023 – 554 16 95 of stuurt u een e-mail naar verhagen@siekmanstassen.nl