De gemeenten in Nederland zijn voor ongeveer 80 % van hun inkomsten afhankelijk van het Rijk (in hoofdzaak gemeentefonds). De overige 20 % aan inkomsten verkrijgen gemeenten door het heffen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Op zich is daar niets mis mee, ware het niet...

Ondernemers moeten elke maand, kwartaal of jaar aangifte omzetbelasting doen bij de Belastingdienst. Het is daarom van belang dat aan de administratieve verplichtingen, die op hen van toepassing zijn, wordt voldaan. Hieronder volgen enkel tips en aandachtspunten voor de btw. Btw administratie De wet eist dat de...