De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) brengt een groot aantal wijzigingen in het arbeidsrecht mee. Vooral  werkgevers lopen het risico om in één van de WWZ-valkuilen te trappen. Indien u uw beleid niet aanpast op deze wijzigingen, kan dat verstrekkende gevolgen voor u hebben. Wij...

Het is inmiddels bij de meeste werkgevers wel bekend dat er per 1 januari 2015 veel wijzigingen in het arbeidsrecht hebben plaatsgevonden. Zo kun je als werkgever niet meer achterover leunen als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt. Deze overeenkomst dient namelijk uitdrukkelijk aangezegd te...

Om werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer zekerheid te bieden, dienen werkgevers vanaf 1 januari 2015 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan voor zes maanden of langer, aan te zeggen. Dit betekent dat zij de werknemer minimaal een maand vóór het beoogde einde van het...