Omgang: uw zoon of dochter wil geen omgang meer met de andere ouder… wat nu?

Uw zoon of dochter behoort conform de geldende omgangs- of zorgregeling deze week een aantal dagen bij de andere ouder te verblijven.  Enige probleem is: uw zoon of dochter protesteert (regelmatig)  dat hij / zij niet (meer) naar de andere ouder toe wil, zo ook deze week…. Wat nu?

Als een kind geen omgang meer wil met de ouder bij wie hij of zij niet zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft, kan dat verschillende redenen hebben. De ouder bij wie het kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft dient conform de wet het contact tussen het kind en de andere ouder te stimuleren. Maar wat nu als uw  kind telkens duidelijk protesteert – huilen, schreeuwen, paniekerig reageren etc. – dat hij of zij niet meer naar de andere ouder toe wil gaan… Wat dan?

Als u uit elkaar bent gegaan of bent gescheiden is er meestal een omgangs- of zorgregeling afgesproken waar u zich aan hoort te houden. Eigenhandig voornoemde regeling stopzetten zorgt vaak voor een gespannen situatie met de andere ouder.

Het advies in deze is om eerst met de andere ouder te praten waar de mogelijke weerstand bij het kind vandaan komt. Mocht u met de andere ouder niet samen tot een oplossing komen, dan is het mogelijk om via de rechter te proberen de huidige omgangs- of zorgregeling te wijzigen.

Als de situatie dermate gespannen is dat de omgang tussen het kind en de andere ouder op zeer korte termijn dient te wijzigen, dan is het mogelijk om via een kort geding procedure te proberen de huidige regeling tijdelijk aan te passen of op te schorten. Let wel: de rechter zal bepalen of een wijziging van de geldende regeling in het belang is van het kind.

Voor een definitieve wijziging van de omgangs- of zorgregeling zal er een zogeheten bodemprocedure gestart dienen te worden. Deze procedure duurt vaak lang waardoor in spoedeisende zaken het mogelijk kan zijn om een tijdelijke regeling vast te leggen, totdat er definitief zal zijn beslist op het definitieve verzoek tot wijziging van de omgangs- of zorgregeling.

Heeft u te maken met bovenstaande situatie? Of acht u de huidige regeling niet meer in het belang van uw kind en wilt u een wijziging van de huidige omgangs- of zorgregeling?

Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op ter bespreking van de mogelijkheden.

Mw. mr. S. Verhagen

023- 554 16 80

info@siekmanstassen.nl