Kinderalimentatie : wanneer verzoeken om een wijziging?

U bent uit elkaar of gescheiden en voor uw kinderen is er kinderalimentatie vastgesteld. In onderling overleg of via de rechter. Inmiddels kabbelt de tijd voort en zijn er in uw leven en/of dat van uw ex-partner wijzigingen opgetreden die financiële consequenties (kunnen) hebben voor de reeds vastgestelde kinderalimentatie.

U kunt hierbij denken aan gezinsuitbreiding met uw nieuwe partner, uw ex-partner is meer gaan verdienen of u bent helaas uw baan verloren. Alle drie de voorbeelden zijn situaties waarbij het mogelijk is dat de reeds vastgestelde kinderalimentatie niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven. In dat geval kan het de moeite waard zijn om een herberekening van de reeds vastgestelde kinderalimentatie te laten maken. Voorgaande drie voorbeelden zijn uiteraard niet de enige wijzigingen van omstandigheden die er zorg voor kunnen dragen dat de kinderalimentatie zou kunnen wijzigen.

Betaalt u kinderalimentatie en hebben één van de drie voorgaande voorbeelden zich voorgedaan ? Of hebben er andere omstandigheden zich voorgedaan waardoor u twijfels heeft of de reeds vastgestelde kinderalimentatie nog wel past in uw situatie?

Neemt u dan vooral verblijvend contact met mij hierover op dan wel over eventuele andere vragen omtrent kinderalimentatie:

Mw. mr. S. Verhagen

023 – 554 16 80

info@siekmanstassen.nl