Het Nieuwe Ontslagrecht!

Het is vandaag 1 juli 2015. Dat betekent dat het nieuwe ontslagrecht vanaf vandaag officieel is in gegaan!

Het nieuwe ontslagrecht brengt een groot aantal veranderingen mee waar werkgevers goed op moeten anticiperen. Wij zijn bieden u als werkgever een gratis adviesgesprek aan om exact op de hoogte gebracht te worden van het nieuwe ontslagrecht. U kunt ons in dit gesprekĀ geheel kosteloos vragen stellen omtrent de wijzigingen in het arbeidsrecht (als gevolg van de invoering van de Wet Werk & Zekerheid, WWZ). Zo kunt u ons onder meer raadplegen met vragen over:

1. De ontslagvergoeding die vanaf vandaag betaald moet worden (transitievergoeding);
2. De ontslagroutes die gewijzigd zijn (UWV / kantonrechter);
3. De aanzegplicht;
4. Hoger Beroep mogelijkheid bij ontslag;
5. Billijke ontslagvergoeding;
6. Uitzonderingen op de ontslagvergoeding:
7. Ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst).

Om het gratis advies in te plannen kunt u contact op nemen met onze advocaat arbeidsrecht.