De nieuwe ketenregeling

Met de intreding van de Wet Werk & Zekerheid wordt ook de ketenregeling gewijzigd. Het is van groot belang dat werkgevers deze wijziging in ogenschouw nemen. Zij lopen anders het risico dat er tegen hun wil in, van rechtswege arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Wees dus gewaarschuwd!

Oude ketenregeling
De ketenregeling hield tot 1 januari 2015 in dat een werknemer recht had op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nadat hij ofwel 36 maanden voor de werkgever werkzaam was ofwel een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sloot, waarbij de periode tussen deze opvolgende arbeidsovereenkomsten niet langer was dan 3 maanden.

Deze oude ketenregeling werd ook wel de 3x3x3 regeling genoemd, verwijzend naar de mogelijkheid om 3 overeenkomsten te sluiten, binnen 3 jaar, waarbij tussen de overeenkomsten geen langere periode mocht verstrijken dan 3 maanden.

Nieuwe ketenregeling
Bij de nieuwe ketenregeling blijft het aantal arbeidsovereenkomsten dat voor bepaalde tijd gesloten kan worden gelijk. De maximum termijn van de ketenbepaling wordt echter teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar. Verder wordt de periode waarbinnen de arbeidsovereenkomsten als opvolgend worden gezien, verlengd van 3 maanden naar 6 maanden. Voorheen kon hier bij cao van worden afgeweken. Dat is echter niet langer het geval.

Kortom, de 3x3x3 regel wordt de 3x2x6 regel.

Uitzonderingen
De nieuwe ketenregeling is niet van toepassing op:

  1. Bestuurders (schriftelijk), althans als het gaat om de periode van 2 jaar;
  2. Bij cao aan te wijzen arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn aangegaan omwille van de educatie van de werknemers;
  3. BBL-ers
  4. Nader aan te wijzen bedrijfstakken (bijvoorbeeld profvoetbal);
  5. Werknemers jonger dan 18 jaar en die hooguit 12 uur per week werken.

Contact
Mocht u willen weten in welke zin de nieuwe ketenregeling van invloed is op uw beleidsvoering, neem dat gerust contact met ons op. Ook vernemen wij graag van u als u twijfelt over het al dan niet verlengen van een bepaalde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U kunt ons bellen (023 554 16 80) of e-mailen info@siekmanstassen.nl.