Contractenrecht

 
De specialisten van ons kantoor kunnen voor u commerciële overeenkomsten opstellen en beoordelen. Ook stellen wij voor onze cliënten de benodigde algemene voorwaarden op. Het is van groot belang dat uw commerciële overeenkomsten en algemene voorwaarden op adequate wijze worden opgesteld en gehanteerd. Dit voorkomt onduidelijkheid in de contractuele sfeer, zodat juridische geschillen voorkomen kunnen worden. Mocht u desondanks in de rechtszaal belanden, dan kunt u altijd een beroep doen op de bepalingen uit de door u gesloten overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Hierdoor staat in een procedure altijd met 1-0 voor.

Voorts is het van belang dat u uw overeenkomsten met enige regelmaat laat beoordelen door een advocaat. In de praktijk komt het meer dan eens voor dat ondernemers jarenlang dezelfde overeenkomsten hanteren. Dat brengt aanzienlijke risico’s mee. Niet alleen verandert de wetgeving continu, maar ook de ontwikkelingen in de jurisprudentie maken periodieke wijzigingen van de overeenkomsten noodzakelijk.

De overeenkomsten die wij opstellen en beoordelen, zijn onder andere:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Agentuurovereenkomsten;
  • Distributieovereenkomsten;
  • Overeenkomsten van opdracht;
  • Overeenkomsten van aanneming van werk;
  • Koop- en verkoopovereenkomsten;
  • Huurovereenkomsten;
  • Hypotheekovereenkomsten;
  • Duurovereenkomsten

 
Kortom, mocht u behoefte hebben aan een (commerciële) overeenkomst of wenst u deze overeenkomst te laten toetsen, neem dan direct contact met ons kantoor op.

 

Wilt u meer informatie?
Bel (023) 5541680 of bezoek onze contactpagina.