Op 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad, op verzoek van de kantonrechter in Den Haag, een prejudiciële vragen beantwoord. De kantonrechter vroeg zich af of een gemaakte courtageafspraak, tussen verhuurder van een object en bemiddelaar, rechtsgeldig was. De Hoge Raad nam daarbij het volgende...

Met de invoering van het nieuwe puntensysteem in het huurrecht (woningwaarderingsstelsel), is het mogelijk dat uw huurprijs per 1 oktober 2015 lager uit zal vallen. Dit systeem geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen (vrije sector). Het nieuwe systeem Het nieuwe systeem geldt voor woningen waarvan de huurprijs in...