Op 1 januari 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Een groot deel van het arbeidsrecht is sindsdien gewijzigd. Ook zijn de regels omtrent het gebruik van een concurrentiebeding gewijzigd. De hoofdregel die geldt vanaf de invoering van de WWZ is:  het concurrentiebeding...

De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) brengt een groot aantal wijzigingen in het arbeidsrecht mee. Vooral  werkgevers lopen het risico om in één van de WWZ-valkuilen te trappen. Indien u uw beleid niet aanpast op deze wijzigingen, kan dat verstrekkende gevolgen voor u hebben. Wij...