In mei 2016 is door D66 aandacht gevraagd voor de ongelijkheid tussen gehuwde en geregistreerde partners versus ongehuwde, niet geregistreerde partners met betrekking tot het verkrijgen van ouderlijk gezag voor de vader. D66 wil daarin verandering brengen, maar waar zit de ongelijkheid in deze? Huwelijk, geregistreerd...