Sinds 1 januari 2013 wordt het tewerkstellen van vreemdelingen nog zwaarder bestraft. De boete voor het tewerkstellen van een vreemdeling is per deze datum verhoogd naar € 12.000,- per overtreding (voorheen was dit € 8.000,-). Bij een nieuwe overtreding binnen 5 jaar, wordt een boete...

[separator headline="h6" title="Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?"] Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig: nee. Een werkgever kan een werknemer niet zonder reden ontslaan. Om deze stelling te nuanceren, zal hierna worden opgesomd op welke wijzen een arbeidsovereenkomst kan komen te eindigen. Allereerst kan een...