Met de intreding van de Wet Werk & Zekerheid wordt ook de ketenregeling gewijzigd. Het is van groot belang dat werkgevers deze wijziging in ogenschouw nemen. Zij lopen anders het risico dat er tegen hun wil in, van rechtswege arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Wees...

Het is bijna 1 januari 2015, de datum waarop de eerste wijzigingen uit de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) zullen intreden. Deze wijzigingen hebben grote gevolgen voor werkgevers. Wij adviseren iedere werkgever haar beleid aan te passen op de nieuwe wetgeving. Zo zullen de arbeidsovereenkomst...

Om werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer zekerheid te bieden, dienen werkgevers vanaf 1 januari 2015 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan voor zes maanden of langer, aan te zeggen. Dit betekent dat zij de werknemer minimaal een maand vóór het beoogde einde van het...

Alimentatiebijdragen gaan met ingang van 1 januari 2015 met 0,8 procent omhoog. Jaarlijks wordt door de minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Deze indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland....

Feiten Een werknemer werkt vijf dagen per week voltijd in een restaurant. Na een jaar hard te hebben gewerkt wenst de werknemer vakantie op te nemen om even bij te komen. Hij gaat naar het reisbureau, ziet een prachtige reis naar Oostenrijk voor de duur van...

Functieomschrijving Siekman & Stassen Advocaten en Belastingadviseurs N.V., gevestigd in het authentieke en monumentale kantoorpand het ‘Kantongerecht’ te Hoofddorp, is op zoek naar één of meer ambitieuze advocaten voor toetreding tot de maatschap. Onder inbreng van de eigen praktijk, dan wel samenwerking in de vorm van een kostenmaatschap. Ons...