De gemeenten in Nederland zijn voor ongeveer 80 % van hun inkomsten afhankelijk van het Rijk (in hoofdzaak gemeentefonds). De overige 20 % aan inkomsten verkrijgen gemeenten door het heffen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Op zich is daar niets mis mee, ware het niet...

Marcel van Dam, oud-politicus van de PvdA en TV-presentator, schijnt eens gezegd te hebben, dat deelname aan het hedendaagse drukke verkeer niet meer mogelijk is zonder overtredingen te maken. De vraag is dan, in hoeverre men in het huidige verkeer ten volle aansprakelijk gesteld kan worden...

In mei 2016 is door D66 aandacht gevraagd voor de ongelijkheid tussen gehuwde en geregistreerde partners versus ongehuwde, niet geregistreerde partners met betrekking tot het verkrijgen van ouderlijk gezag voor de vader. D66 wil daarin verandering brengen, maar waar zit de ongelijkheid in deze? Huwelijk, geregistreerd...

Op 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad, op verzoek van de kantonrechter in Den Haag, een prejudiciële vragen beantwoord. De kantonrechter vroeg zich af of een gemaakte courtageafspraak, tussen verhuurder van een object en bemiddelaar, rechtsgeldig was. De Hoge Raad nam daarbij het volgende...

Nu de Eerste en Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, is het arbeidsrecht aan flinke veranderingen onderhevig. De eerste aanpassingen zijn in 2015 reeds doorgevoerd, maar ook in 2016 verandert het één en ander. Voor een uitgebreide notitie over de...

Siekman & Stassen Advocaten is gespecialiseerd in flexibele arbeidsrelaties. Wij staan uitzendondernemingen, payrollondernemingen en detacheerders bij. Ook uitzendkrachten kunnen hun juridische vragen en geschillen bij ons neerleggen. Wij hebben in dit kader een speciale website in het leven geroepen: www.uitzendrecht.nl Kortom, heeft u vragen omtrent flexibele arbeidsrelaties...

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) op 1 januari 2015, zijn voor werkgevers nieuwe regels ontstaan omtrent het ontslaan van werknemers wegens disfunctioneren. Wanneer een werkgever van mening is dat één van zijn werknemers niet naar behoren functioneert in de...