Belastingrecht

Vaak bent u volledig overrompeld wanneer de belastingdienst/FIOD-ECD op de stoep staat of wanneer u een onverwachte belastingaanslag ontvangt. Weet wat u doet, bel ons.

Wij zijn namelijk specialisten op het gebied van belastingprocedures maar ook in de voorkoming hiervan door in overleg te treden met de belastingdienst. Wanneer u kijkt naar de ervaring en achtergrond van onze specialisten ziet u direct waarom. Juist door onze specialisatie worden wij als onafhankelijke partij vaak ter ondersteuning ingeschakeld door andere advocaten, belastingadviseurs, accountants en notarissen.

Onze inzet ziet veelal op de voorkoming van een rechtszaak maar wanneer nodig procederen wij voor u tot aan de hoogste instantie.

Onze specialisten staan u bij in (potentiële) geschillen met de belastingdienst, FIOD-ECD, Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties. Hierbij bestaan onze cliënten uit ondernemingen, hun bestuurders en particulieren.

Dit zijn bijvoorbeeld zaken waarbij de belastingdienst u een aanslag oplegt en daarbij mogelijk kiest voor het opleggen van een boete. Daarnaast kunt u denken aan fiscaal strafrecht waarbij de FIOD-ECD in opdracht van het Openbaar Ministerie de opsporing verzorgt. Ook staan wij cliënten bij wanneer de belastingdienst overgaat tot het innen van belastingen door het leggen van beslagen of het aansprakelijk stellen van bestuurders van ondernemingen. Dit zijn zogenoemde invorderingszaken.

Aangezien belastingverplichtingen omvangrijk en ingrijpend zijn, kunnen er op diverse gebieden conflicten met de belastingdienst (dreigen te) ontstaan. Enkele voorbeelden van situaties of onderwerpen waarin wij cliënten bij staan zijn:

 •     boekenonderzoek
 •     belastingcontrole
 •     bestuurdersaansprakelijkheid
 •     belastingaanslag, naheffing/ navordering van omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting
 •     beoordeling van administratie- of bewaarplicht
 •     melden van zwart/buitenlands vermogen (inkeer of vrijwillige verbetering)
 •     internationale belastinggeschillen (internationale inlichtingenuitwisseling)
 •     fiscale boete
 •     informatieverzoek van de belastingdienst
 •     FIOD-inval
 •     FIOD-onderzoek
 •     fraudeonderzoek
 •     dwangbevel
 •     (getuigen)verhoor
 •     beslaglegging en executie door de Belastingdienst(ontvanger)
Wilt u meer informatie?
Bel (023) 5541680 of bezoek onze contactpagina.