Arbeidsrecht

Advocaat Arbeidrecht

Bent u op zoek naar ervaren advocaten op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan direct contact op met ons kantoor.

Wet Werk & Zekerheid
Vanaf 1 januari 2015 vinden er ingrijpende wijzigingen plaats op het gebied van het arbeidsrecht. Deze wijzigingen zullen in drie tranches in werking treden: 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Voor zowel de werknemers als werkgevers verandert er veel. Zorg ervoor dat u goed voorbereid bent op deze wijzigingen, om onverwachte verrassingen te voorkomen. Op in ieder geval de volgende gebieden vinden belangrijke wijzigingen plaats:

1. Proeftijd;
2. Concurrentiebeding;
3. Aanzegplicht (verplichting om aan een werknemer te melden dat een overeenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd zal worden)
4. Ketenregeling / opvolgend werkgeverschap;
5. Ontslagprocedure;
6. De hoogte van de ontslagvergoeding (Kantonrechtersformule wordt transitievergoeding);
7. Loondoorbetalingsverplichting.

De advocaten van ons kantoor kunnen u goed informeren en adviseren omtrent deze wijzigingen. Zeker voor werkgevers is het van cruciaal belang dat zij hun beleid tijdig aanpassen op de nieuwe wetgeving. Indien u hierover vragen heeft, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Overige
Naast advies omtrent de nieuwe Wet Werk & Zekerheid kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht met vragen over:

1. Het ontslaan van een werknemer (op staande voet);
2. Het aanvechten van ontslag van een werknemer;
3. Uitleg omtrent uw recht op een WW-uitkering;
4. De Vaststellingsovereenkomst die u hebt ontvangen van uw werkgever;
5. De begeleiding van een Reorganisatie;
6. Het opstellen van een Sociaal Plan;
7. De berekening van de hoogte van uw Ontslagvergoeding (kantonrechtersformule / transitievergoeding);
8. (langdurig) Zieke werknemers / Re-integratie;
9. Loondoorbetaling / achterstallig loon;
10. Opzeggen arbeidsovereenkomst van een werknemer / Ontbinden arbeidsovereenkomst van een werknemer;
11. Cao’s;
12. Uitzendrecht / Payrolling / Werving & Selectie / Uitzendbureau / Uitzendkracht.

Kortom, op alle gebieden van het arbeidsrecht kunt u bij ons terecht.

Voor een helder overzicht van de meest belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht, verwijzen wij u graag naar de notitie die wij opstelden over de Wet Werk & Zekerheid (WWZ): Notitie – Wet Werk & Zekerheid!