Gemeente maakt verkeer soms onveiliger!

Marcel van Dam, oud-politicus van de PvdA en TV-presentator, schijnt eens gezegd te hebben, dat deelname aan het hedendaagse drukke verkeer niet meer mogelijk is zonder overtredingen te maken.

De vraag is dan, in hoeverre men in het huidige verkeer ten volle aansprakelijk gesteld kan worden voor overtredingen, die heel moeilijk te voorkomen zijn, bijvoorbeeld als de gemeente verkeersmaatregelen neemt, die eerder gevaarlijk dan veilig zijn.

Reeds heel lang is in de wet en jurisprudentie bepaald dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als ze heeft nagelaten zorg te dragen voor veilige verkeerssituaties. Dat staat in artikel 6 : 174 van het burgerlijk wetboek. In de meeste gevallen gaat het dan om aansprakelijkheid voor het onderhoud van de weg, afzettingen bij weg-opbrekingen en dergelijke. Maar het kan ook van toepassing zijn als gemeenten verkeersbesluiten nemen, verkeersmaatregelen invoeren, die het gevaar voor ongelukken eerder verhogen dan verminderen. Door het nemen van dergelijke maatregelen is de gemeente (als wegbeheerder)  mede aansprakelijk voor gevaarlijke situaties en de gevolgen daarvan.

Ik noem een paar voorbeelden in mijn woonplaats, Hoofddorp:

1. Zebra’s

Op sommige voetgangersoversteekplaatsen zijn de zebrastrepen wel op de rijbaan van de weg aangebracht, maar niet op het naastliggende fietspad. Als je dus oversteekt moeten de auto’s voor je stoppen, maar word je – als je niet uitkijkt – door een fietser van de sokken gereden. Schijnveiligheid dus voor de voetgangers.

Toen ik dat in juli 2014 ter kennis bracht van het gemeentebestuur kreeg ik als antwoord:

“De inconsequentie met betrekking tot het doortrekken van de zebrapaden over het aanliggende fietspad is ook door ons geconstateerd. Op dit moment ontbreekt hier een beleidsuitgangspunt. Wij overwegen diverse opties en kiezen een eenduidig standpunt.

Wanneer ons beleidsuitgangspunt bekend is, kan de uitvoering van de benodigde maatregelen en werkzaamheden van start gaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. De planning daarvan is te volgen op onze website”.

 Daarna nooit meer iets vernomen en de werkzaamheden zijn tot op heden niet van start gegaan. Lijkt me in plaats van een beleidsuitgangspunt meer een kwestie van een grote pot witte verf en een flinke kwast.

2. Rotondes

Op de rotonde in het centrum van Hoofddorp (Kruisweg-Hoofdweg) is het voor fietsers toegestaan in twee richtingen te rijden. Levensgevaarlijk. Daardoor gebeuren er veel en zeer ernstige ongevallen, omdat automobilisten bij het naderen en oprijden van een rotonde gewend zijn naar links te kijken, want daar komt het verkeer vandaan, en niet naar rechts, waar dan op deze rotonde nog een fietser vandaan kan komen.

Uit een groot onderzoek, dat Rijkswaterstaat in 2010 in zeven steden in Nederland uitvoerde bleek, dat tweerichtingsfietspaden op kruisingen veel meer risico’s met zich brengen dan éénrichtingsfietspaden, omdat automobilisten niet rekenen op fietsers die uit onverwachte richting komen. Op een rotonde is dat nog veel erger. Waar nog bijkomt, dat op de meeste andere rotondes in Hoofddorp het weer niet is toegestaan om de rotonde in twee richtingen te volgen.

Bovendien lijkt het toestaan van fietsers in twee richtingen op een rotonde in strijd met de wegenverkeerswetgeving. Artikel 3 van het RVV verplicht bestuurders (dus ook fietsers) zo veel mogelijk rechts te houden. Dus ook op een rotonde. Artikel 47 van het RVV staat alleen toe aan bestuurders van  een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen vlak voor of op rotondes anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te rijden.

Kortom: verwarring en gevaar.

3. Onnodige verkeersdrukte

Omwille van het min of meer gedwongen gebruik van de

parkeergarage in het centrum van Hoofddorp wordt al het verkeer uit zuidelijke richting door de “knip” in de Hoofdweg (oostzijde) via Graan voor Visch en de Nieuweweg naar de parkeergarages onder het Burgemeester van Stamplein gedirigeerd. Een zeer drukke weg met drie oversteekplaatsen, aankomende- en vertrekkende streekbussen langs beide kanten van de weg, een grote  woonwijk aan één kant en op vrijdag een drukke weekmarkt. Een weg met meer risico’s voor ongevallen is vrijwel niet denkbaar.

4. Een woud aan verkeersborden

Wie eens rustig op een kruising om zich heen kijkt en alle borden telt die men kunt zien schrikt zich een hoedje. Verkeersborden, aanduidingen, wegbewijzering, reclame, hondenuitlaat of -verbodsborden enz. enz. enz.

Te veel om op te noemen. Behalve dat het straatbeeld daardoor erg lelijk wordt heeft de gemeente niet in de gaten dat door de veelheid en overdaad aan borden de verkeersborden, die de veiligheid moeten waarborgen, niet meer goed en tijdig gezien worden. Zeker bestuurders, die niet zo bekend zijn in Hoofddorp klagen daarover.
Hoe meer borden en aanwijzingen hoe minder men kan zien en er gevolg aan geven met als resultaat verwarring en onveiligheid.

5. Onvoldoende onderhoud aan fiets- en voetpaden

Terecht klaagde de fietsersbond recentelijk over de slechte onderhoudstoestand van veel fiets- en voetpaden. Wie daardoor ten val komt of anderszins schade lijdt kan de wegbeheerder aanspreken op grond van de risico-aansprakelijkheid, die de gemeente draagt. Te vaak wordt gedacht, dat men beter had moeten uitkijken of opletten, maar de gemeente als wegbeheerder draagt eveneens een grote verantwoordelijkheid.

Vragen?

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder als u schade lijdt door een ongeval in een onveilige situatie, neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op. Onze advocaten verkeersrecht staan u dan graag te woord. U kunt ons bereiken op 023 554 16 80 / info@siekmanstassen.nl. Ook bent u van harte welkom op ons kantoor in Hoofddorp aan de Raadhuislaan 2.

UPDATE

Ook de media hebben de onveilige situatie omtrent de rotondes opgepakt. Zie hier het artikel dat recent verscheen in de lokale kranten: Onveilige Verkeerssituaties.