Arbeidsrecht

 
Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied. In de relatie tussen werkgever en werknemer kan er dan ook een hoop misgaan. Een deel van deze geschillen kan voorkomen worden door adequate arbeidsovereenkomsten te hanteren. Let er daarbij op dat u deze overeenkomsten met enige regelmaat laat toetsen door een specialist op het gebied van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is immers continu aan veranderingen onderhevig. Deze veranderingen zijn in gegeven door steeds wijzigende wetgeving, maar ook door nieuwe jurisprudentie.

 

Indien u uw arbeidsovereenkomsten laat opstellen door onze advocaten, dan weet u zeker dat u alle mogelijke risico’s die bestaan bij het in dienst nemen van werknemers, hebt afgedicht. Wij kunnen u daarbij steeds adviseren hoe u op een flexibele wijze werknemers in dienst kunt nemen en zorgen ervoor dat u daarbij niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Onze advocaten verdiepen zich in de branche waarin u werkzaam bent en betrekken eventueel van toepassing zijnde cao’s bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Ook adviseren wij u graag over de mogelijkheid om de volgende flexibele arbeidsovereenkomsten te sluiten met uw werknemers, zodat uw risico’s beperkt worden: nulurenovereenkomst, overeenkomsten met een ontbindende voorwaarde, min-max overeenkomsten, oproepovereenkomsten en bijvoorbeeld uitzendovereenkomsten.

 

Wij kunnen u voorts bijstaan en adviseren op alle gebieden van het arbeidsrecht, zoals bij kwesties omtrent:

 • Ontslag (op staande voet)
 • Ontbindingen
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Het verkrijgen van een WW-uitkering
 • Het opstellen van (arbeids)overeenkomsten
 • Directeur groot aandeelhouder (dga)
 • Arbeidsongeschiktheid / zieke werknemer
 • Kantonrechtersformule
 • Transitievergoeding
 • Ontslagvergoeding
 • Fictieve opzegtermijn
 • Vakantiedagen
 • Vakantiegeld
 • Het UWV WERKbedrijf
 • Concurrentiebedingen
 • Relatiebedingen
 • Geheimhoudingsbedingen

 
Wij staan zowel particulieren als ondernemers bij.

 

Kortom, heeft u behoefte aan praktisch en deugdelijk advies op het gebied van het arbeidsrecht, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Let op: vanaf 1 januari 2015 treden de gevolgen in werking van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ)!

 

Deze wet heeft vooral grote gevolgen voor werkgevers. Zo veranderen de regels omtrent:

 

1. Proeftijd;
2. Concurrentiebeding;
3. Aanzegplicht (verplichting om aan een werknemer te melden dat een overeenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd zal worden)
4. Ketenregeling / opvolgend werkgeverschap;
5. Ontslagprocedure;
6. De hoogte van de ontslagvergoeding (Kantonrechtersformule wordt transitievergoeding);
7. Loondoorbetalingsverplichting.

 

Wenst u geadviseerd te worden over de gevolgen van deze nieuwe wet voor werkgevers, neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen u op een efficiënte en praktische wijze adviseren omtrent voornoemde wijzigingen. Onze advocaat arbeidsrecht Hoofddorp kan u al binnen 24 uur voorzien van adequaat advies.

 

Wilt u meer informatie?
Bel (023) 5541680 of bezoek onze contactpagina.